Princip fungování adiabatického chlazení a jeho využití v průmyslu

20.12.2022

Adiabatické chlazení je princip, který se využívá k chlazení vzduchu bez použití chladícího média. Tento princip se nejčastěji využívá v průmyslu, například při chlazení výrobních hal nebo skladů. V tomto článku se podíváme na princip fungování adiabatického chlazení a na způsoby, jakými se v průmyslu využívá.

Adiabatické chlazení v průmyslové hale
Adiabatické chlazení v průmyslové hale

Jaký je hlavní princip adiabatického jevu?

Adiabatické chlazení se zakládá na zákonu o adiabatické expanzi plynu. Tento zákon říká, že pokud se plyn rozpíná, dochází k poklesu teploty. Adiabatické chlazení využívá tento jev k chlazení vzduchu.

Funkce a využití adiabatického chlazení

Nejběžnějším způsobem, jakým se adiabatické chlazení v průmyslu využívá, je pomocí adiabatického chladiče neboli pomocí vlhkého vzduchu. Adiabatický chladič se skládá z mlhových trysek, které rozprašují vodu do vzduchu. Voda se okamžitě odpaří a při tom dochází k adiabatické expanzi vzduchu, což vede k poklesu teploty. Tento způsob se využívá například při chlazení výrobních hal nebo skladů.

Udržování vlhkosti ve skladu adiabatickým chlazením
Udržování vlhkosti ve skladu adiabatickým chlazením

Adiabatické chlazení se také může využívat pomocí suchého vzduchu. Tento způsob se využívá například při chlazení elektráren. Princip funguje na podobném principu jako adiabatické chlazení vlhkým vzduchem, ale místo rozprašování vody do vzduchu se používá speciální zařízení, které vysušuje vzduch. To se děje tím, že vzduch prochází filtry, které odstraňují vodní páru ze vzduchu. Jakmile je vzduch vysušen, dochází k adiabatické expanzi, což vede k poklesu teploty.

Hlavní výhody adiabatického chlazení?

Adiabatické chlazení má mnoho výhod, například nízké náklady na provoz a údržbu. Navíc nevyžaduje použití chladícího média, což snižuje riziko škod na životním prostředí. Adiabatické chlazení také umožňuje snadnou regulaci teploty v místnosti, což je důležité pro mnoho průmyslových aplikací.


V závěru lze říci, že adiabatické chlazení je efektivní a ekologický způsob jak snižovat teplotu vzduchu v průmyslu. Je důležité si uvědomit, že existuje několik způsobů jakými se adiabatické chlazení využívá a každý z nich má své specifické vlastnosti a využití.