Potravinářský průmysl

Ovoce, zelenina, ryby, maso, sýr

Aplikací zamlžovacího systému dokonale dosáhnete žádaného nastavení úrovně vlhkosti na optimální hodnoty, zachování čerstvosti potravin na podstatně delší dobu vlivem blokování procesu dehydratace.

  • Ovoce a zelenina jsou z velké části složeny z vody. Ztráta čerstvosti je hlavně způsobena také kvůli rychlé dehydrataci plodu zapříčiněné odpařováním vody. Zřejmým důvodem odpařování vody je rozdíl mezi jejími hodnotami obsaženými v produktu a v okolním vzduchu.
  • Ryby jsou velmi náchylné ke ztrátě čerstvosti dehydratací, protože jejich obsah vody je vyšší než 70%. Zamlžovací systém kromě toho omezuje šíření pachů do okolí.
  • Některé druhy masa, uzenin a sýrů jsou též náchylné na dehydrataci: zamlžovací systémy mohou uchovat přirozené a tedy vhodné speciální mikroklima pro zachování jejich charakteristických chuťových vlastností.

Systém se snadno instaluje do chladicího boxu a automaticky se reguluje pomocí čidla vlhkosti. 

Vlhkost a skladování zemědělských plodin

Plodiny od doby sklizně a též v průběhu jejich skladování podléhají vlivům dýchání a transpirace (výdej vody) a to z důvodu jejich rezervních látek a obsahu vody. Čím více se intenzita těchto dvou fyzických procesů omezí, tím více se prodlouží doba skladování a zároveň se sníží úbytky hmotnosti a ztráty kvality plodin. Z tohoto důvodu je žádoucí, aby plodiny byly přepravovány co nejrychleji v těch nejlepších skladovacích podmínkách (optimální teplota a relativní vlhkosti vzduchu pro daný druh).


Neváhejte nás kontaktovat s jakýmkoliv dotazem