Potravinářský průmysl

VODNÍ MLHA

pro osvěžení a zvlhčení prostředí

Ovoce, zelenina, ryby, maso, sýr

Aplikací systému vodní mlhy dokonale dosáhnete žádaného nastavení úrovně vlhkosti na optimální hodnoty, zachování čerstvosti potravin na podstatně delší dobu vlivem blokování procesu dehydratace.

  • Ovoce a zelenina jsou z velké části složeny z vody. Ztráta čerstvosti je hlavně způsobena také kvůli rychlé dehydrataci plodu zapříčiněné odpařováním vody. Zřejmým důvodem odpařování vody je rozdíl mezi jejími hodnotami obsaženými v produktu a v okolním vzduchu.
  • Ryby jsou velmi náchylné ke ztrátě čerstvosti dehydratací, protože jejich obsah vody je vyšší než 70%. Zamlžovací systém kromě toho omezuje šíření pachů do okolí.
  • Některé druhy masa, uzenin a sýrů jsou též náchylné na dehydrataci: zamlžovací systémy mohou uchovat přirozené a tedy vhodné speciální mikroklima pro zachování jejich charakteristických chuťových vlastností.

Systém vodní mlhy se snadno instaluje do chladicího boxu a automaticky se reguluje pomocí čidla vlhkosti. 

Vlhkost a skladování zemědělských plodin

Plodiny od doby sklizně a též v průběhu jejich skladování podléhají vlivům dýchání a transpirace (výdej vody) a to z důvodu jejich rezervních látek a obsahu vody. Čím více se intenzita těchto dvou fyzických procesů omezí, tím více se prodlouží doba skladování a zároveň se sníží úbytky hmotnosti a ztráty kvality plodin. Z tohoto důvodu je žádoucí, aby plodiny byly přepravovány co nejrychleji v těch nejlepších skladovacích podmínkách (optimální teplota a relativní vlhkosti vzduchu pro daný druh).


Neváhejte nás kontaktovat s jakýmkoliv dotazem