Vodní mlha pro potravinářský průmysl

Vodní mlha k chlazení potravin a k zachování jejich čerstvosti

Jaký mají vodní mlžiče vliv na ovoce, zeleninu, ryby, maso či sýry?

Aplikací vodní mlhy dokonale dosáhnete žádaného nastavení úrovně vlhkosti na optimální hodnoty, zachování čerstvosti potravin na podstatně delší dobu vlivem blokování procesu dehydratace.

  • Ovoce a zelenina jsou z velké části složeny z vody. Ztráta čerstvosti je hlavně způsobena také kvůli rychlé dehydrataci plodu zapříčiněné odpařováním vody. Zřejmým důvodem odpařování vody je rozdíl mezi jejími hodnotami obsaženými v produktu a v okolním vzduchu.
  • Ryby jsou velmi náchylné ke ztrátě čerstvosti dehydratací, protože jejich obsah vody je vyšší než 70 %. Vodní mlžič kromě udržení čerstvosti ryb, omezuje i šíření pachů do okolí.
  • Některé druhy masa, uzenin a sýrů jsou též náchylné na dehydrataci: systémy vodní mlhy mohou uchovat přirozené a tedy vhodné speciální mikroklima pro zachování jejich charakteristických chuťových vlastností.

Vysokotlaká vodní mlha se velmi snadno instaluje do chladicího boxu a automaticky se reguluje pomocí čidla vlhkosti. 

Vlhkost a skladování zemědělských plodin

Plodiny od doby sklizně a též v průběhu jejich skladování podléhají vlivům dýchání a transpirace (výdej vody) a to z důvodu jejich rezervních látek a obsahu vody. Čím více se intenzita těchto dvou fyzických procesů omezí, tím více se prodlouží doba skladování a zároveň se sníží úbytky hmotnosti a ztráty kvality plodin. Z tohoto důvodu je žádoucí, aby plodiny byly přepravovány co nejrychleji v těch nejlepších skladovacích podmínkách (optimální teplota a relativní vlhkosti vzduchu pro daný druh).

Neváhejte nás kontaktovat s jakýmkoliv dotazem

Neváhejte nás kontaktovat s jakýmkoliv dotazem

infocom@infocomtech.cz

Nebo na čísle

+420 725 647 480

Udržení kvality potravin vodní mlhou
Udržení kvality potravin vodní mlhou
Udržení čerstvosti vodní mlhou
Udržení čerstvosti vodní mlhou
Vodní mlha pro udržení kvality masa
Vodní mlha pro udržení kvality masa