Trysky na vodní mlhu

Mlžící trysky a instalační příslušenství k vodní mlze

Koncovým a velmi důležitým prvkem v instalovaném mlžícím systému, který vytváří vlastní mlžný opar jsou trysky na vodní mlhu. Vhodná volba mlžné trysky je zásadní pro dosažení účelu instalace celého vysokotlakého vodního mlžení. Právě díky těmto mlžícím tryskám určeným pro instalaci vodních mlžičů, dosáhnete kýženého efektu bez smáčení osob a povrchů. Zároveň pomocí vysokotlakých mlžících trysek docílíte i nízké spotřeby vody, což s hobby mlžítky a systémy pracujícím s nízkým tlakem cca 5 bar (běžný tlak ve vodovodním řádku) není technicky a ani prakticky možné. Vždy záleží na aplikaci a též na lokalitě, kde bude vodní mlha emitována. Pro záměr ochlazování prostoru rozprašovači vodní mlhy, kde se pohybují lidé a kde je priorita zamezit smáčení povrchů (stoly, pracoviště, citlivá technologie či interiér), jsou využité velmi jemné mlhovací trysky s emitačním otvorem například 15 mikronů. Avšak tam, kde je naopak potřeba efektivně dosáhnout zvýšení relativní vlhkosti, se aplikují rozprašující trysky s větším průměrem. Tedy při návrhu vysokotlaké vodní mlhy je vždy nutné zvažovat záměr vodních mlžičů a také samotné dispozice prostředí.

Z naší nabídky trysek na vodní mlhu můžete vybírat mlhovací trysky podle:

  • velikosti emitačního otvoru mlžné trysky (od 15 až do 100 mikronů)
  • upevňovacího závitu pro mlžící trysku (TCN 1/8" nebo TCN 10/24")
  • konstrukce rozprašovací trysky na vodu (s vestavěným filtrem nebo bez filtru)
  • materiálu mlhovací trysky (nerezové trysky na vodní mlhu s oxidační odolností nebo dokonce mlžící trysky odolné kyselému prostředí)

Spotřeba vody u vodní mlhy dle typu mlžících trysek

Výběr velikosti mlhové trysky na rozprašování vody má zásadní vliv na jejich počet při instalaci a též na spotřebu vody u vodní mlhy. Například 15 mikronová mlžící tryska spotřebuje při tlaku 70 bar pouhých 0,046 l/min. Tlak až 70 bar je vytvořen pomocí výkonného vysokotlakého čerpadla na vodní mlhu, které je nezbytné pro účinek jemného vodního mlžení. Se stejným tlakem, ale mlžící tryskou s průměrem 100 mikronů je průtok vody 0,45 l/min, což je též možné vnímat jako velmi nízkou spotřebu vody při takovém tlakovém výkonu. Ovšem při výběru mlhové trysky je potřeba opět přihlédnout k velikosti finálních mlžných kapiček na základě účelu vodního mlžení. Pro mlžení mlžícími tryskami ve venkovním prostředí je nutné počítat spíše s většími průměry rozprašovacích trysek. Naopak v interiérovém prostředí jsou vhodnější mlžné trysky s menšími mikrony, aby se vodní mlha stačila dostatečně odpařit a vznikl tak ochlazující mlžící efekt.

Konstrukce všech typů mlžících trysek je koncipována jako rozebíratelná sestava, což umožňuje jejich jednoduché čištění a případnou výměnu jednotlivých částí, které jsou dostupné jako náhradní díly.

Typy montáží vodních mlžících trysek

Montáž mlhových trysek je možná v případě použití nerezového potrubí přímo do stěny trubky nebo do speciálních objímek, které pojmou jednu i dvě mlžící trysky, případně do navařovacích objímek u svařovaného nerezového potrubí.Pro nylonové vysokotlaké potrubí k upevnění trysek na vodní mlhu, jsou používané speciální spojovací fitinky s jedním či dvěma závitovými otvory na mlžící trysky s úhlem 180 nebo 120 stupňů.


Podobná montáž a volba rozprašovacích trysek platí i pro aktivní prvky mlžících zařízení. Mlžící trysky je možné využít pro stacionární či mobilní ventilátory na vodní mlhu i pro větráky s rozprašovačem vody.

Pro případ, že je účelnější mlhovou trysku natočit do jiného směru anebo potřebné zvětšit její odstup od potrubí, je možné použít speciální natáčecí kloub, respektive i prodlužovací prvek, a to o vzdálenost od 5 do 30 cm.


Výše uvedené instalační příslušenství jsou základní prvky, které můžeme při návrhu vodní mlhy nabídnout.

Využití vodních rozprašovacích trysek

V rámci naší nabídky máme k dispozici i mlhoviště pro děti. Zahradní mlhoviště je například instalováno ve tvaru deštníku, které je vhodné na soukromou zahradu či na zahradu do mateřské školky pro ochlazování dětí v parných dnech. Mlžné trysky jsou využité též v chladících mlžných bránách, které se hodí k ochlazování turistů na velkých náměstích, též jsou vhodné na sportovní či kulturní akce nebo na jiná prostranství, kde je velká koncentrace lidí.

Mlžné trysky je možné využít i v průmyslových halách k eliminaci statické elektřiny, ke snížení prašnosti v provozech, k běžnému adiabatickému chlazení prostorů nebo ke snížení výkonu klimatizačních jednotek za pomoci mlžícího předchlazení. Možností využití mlžících trysek je opravdu mnoho.

Výše uvedené instalační příslušenství jsou základní prvky, které při návrhu celého mlžícího systému nabízíme. Ovšem, tímto výčet komponent zdaleka nekončí. Též je možné nabídnout mlžení ve tvaru deštníku díky rozložení mlžných trysek, bohatého vodopádu či vytvořit iluzi deštného pralesa pomocí vodní mlhy. Je tedy jen pouze na vás, jaký typ vodního mlžení budete chtít aplikovat.


Trysky pro vodní mlhu si můžete objednat přímo u nás pomocí poptávkového formuláře nebo nás telefonicky kontaktujte.

Neváhejte nás kontaktovat s jakýmkoliv dotazem

infocom@infocomtech.cz

Nebo na čísle

+420 725 647 480