Vodní mlha v průmyslové výrobě: Technologie s mnoha výhodami

16.07.2023

V průmyslové výrobě hledají technicky nároční uživatelé stále nová a efektivnější řešení. Jedním z nejnovějších a nejúčinnějších nástrojů je využití vodní mlhy. Tato inovativní technologie nabízí řadu výhod, které výrazně zlepšují provoz, zvyšují kvalitu výrobků a přispívají k lepším pracovním podmínkám zaměstnanců.

Vodní mlha v průmyslové výrobě na výplně do aut
Vodní mlha v průmyslové výrobě na výplně do aut

Výhody vodní mlhy v průmyslovém provozu

  • Snížení prašnosti v provozu

Vysoká prašnost v průmyslových halách může způsobovat zdravotní problémy u zaměstnanců a ovlivňovat kvalitu výrobků. Vodní mlha účinně váže prachové částice a snižuje jejich koncentraci ve vzduchu. Díky tomu se snižuje množství nebezpečného prachu a zlepšuje se kvalita pracovního prostředí. Vodní mlha minimalizuje tedy i pronikání nečistot do výrobních linek a přispívá k vyšší spolehlivosti provozu.

  • Eliminace statické elektřiny

Statická elektřina může být v průmyslovém prostředí velkým problémem. Vyšší náboje mohou způsobovat jiskření, což je nebezpečné v blízkosti hořlavých látek. Navíc statická elektřina může poškozovat elektronické součástky strojů a zařízení. Mlžící systémy účinně neutralizují náboje statické elektřiny, čímž minimalizují riziko nežádoucích elektrostatických jevů. Vězte, že snížení statické elektřiny ocení i zaměstnanci, kteří jsou jí vystaveni v pracovním procesu.

  • Zvýšení vlhkosti vzduchu

V některých průmyslových procesech je klíčové udržovat optimální vlhkost vzduchu. Nízká vlhkost může mít negativní vliv na technologie, jako je třeba nanášení lepidel. Vodní mlha umožňuje rychle a rovnoměrně zvýšit vlhkost vzduchu na požadovanou úroveň. To zvyšuje účinnost procesů a vede k lepším výsledkům výroby.

Jak vodní mlha zlepší tuhnutí lepidel

Správné tuhnutí lepidel je důležité pro dosažení pevných a kvalitních výsledných výrobků. Vodní mlha dokáže výrazně zlepšit proces tuhnutí lepidel. Při aplikaci vodní mlhy dochází k rychlému odvodu tepla z lepidla, což způsobuje urychlení tuhnutí a zvýšení jeho pevnosti.

Graf pro tuhnutí lepidel

Optimální vlhkost pro tuhnutí lepidel

V každé průmyslové výrobě je důležité udržovat optimální vlhkost vzduchu pro dosažení nejlepších výsledků. Například ve výrobě výplní do aut je ideální hodnota vlhkosti kolem 50-60 %. Při této vlhkosti dochází k rychlému a rovnoměrnému tuhnutí lepidel, což vede k dosažení nejlepších mechanických vlastností a zajišťuje vyšší kvalitu výrobků. Příliš vysoká vlhkost může způsobovat problémy s adhezí lepidel a snižovat pevnost výsledných spojů.

Princip fungování vysokotlaké vodní mlhy

Vysokotlaká vodní mlha je vytvářena speciálním vysokotlakým čerpadlem, které generuje tlak až 70 Barů. Tento vysoký tlak je zásadní pro rozdělení vody na velmi jemné částice, které tvoří vodní mlhu. Pro šíření vody se používá vysokotlaké potrubí, které se vede od vysokotlakého čerpadla až k místu, kde se má vodní mlha rozptylovat. Nezbytné jsou i rozprašovací trysky, díky kterým vzniká jemný opar, který se odpaří a ochladí tak daný prostor. Adiabatické chlazení je velmi efektivní a účinné. Dokáže totiž prostor u výrobních linek ochladit v ideálních podmínkách až o 12 °C.

Pro jaké účely je vodní mlha v průmyslu vhodná

  • Lakování a nanášení nátěrů - Vodní mlha se osvědčila jako účinný prostředek pro kontrolu prašnosti a zlepšení kvality povrchových úprav. U lakovacích linek a nanášení nátěrů snižuje nečistoty v ovzduší a minimalizuje riziko nedokonalých povrchů výrobků. Též eliminuje zápach z lakovacích linek. Díky zvýšené vlhkosti nátěr lépe schne, nedělají se vzduchové bubliny, nátěry nepraskají, ani se neloupou.
  • Svařování a řezání - Při svařování a řezání kovů vzniká velké množství prachu a kouře. Vodní mlha efektivně zachycuje a neutralizuje tyto škodlivé emise.
  • Omezování emisí a zlepšování životního prostředí - Vysokotlaká vodní mlha dokáže efektivně snižovat emise škodlivin do ovzduší. Je tak šetrnou alternativou k tradičním metodám, které mohou způsobovat značné znečištění životního prostředí.