Přednosti vodní mlhy v průmyslovém prostředí

09.02.2022

S aplikací vodní mlhy se nejčastěji setkáváme v restauračních a rekreačních zařízeních, kde je nainstalovaná ke zvýšení komfortu zákazníků a k jejich osvěžení při vysokých venkovních teplotách. Využití vodních mlžičů nalezneme i v soukromých zahradách, balkónech nebo terasách, které mimo ochlazení prostoru, pomáhají k zamezení přístupu poletujícímu hmyzu. Především je vodní mlha efektivní v průmyslových provozech. Jak lze mlžící systémy v průmyslu využít?

Co je vysokotlaká vodní mlha?

Nejprve je nutné si dostatečně vodní mlhu představit. Na trhu se objevují dva typy vodního mlžení. Prvním a zároveň méně efektivním řešením je nízkotlaká vodní mlha, která sice pomocí mlhovacích trysek produkuje mlhu, ale s daleko většími kapičkami vody nežli u vysokotlaké vodní mlhy. Velké kapičky vody se nestihnou před jejich dopadem odpařit a tím vznikne mokrý povrch. To může mít negativní dopad na výrobní stroje, samotné výroby, ale též i na pracovníky, kteří jsou kvůli nízkotlaké mlze mokří. Oproti tomu je vysokotlaká vodní mlha, která dokáže vytvořit pomocí vysokotlakého čerpadla tlak až 70 Bar. S tímto tlakem a skrze vysokotlaké trysky na vodní mlhu se zajistí mikronové částice vody, které se okamžitě odpaří a tím vzniká efekt ochlazování. Povrchy strojů či pracovišť jsou naprosto suché a nejsou tak omezeny v jejich provozu. Též pro pracovníky je vodní mlžení přínosem, protože vzduch v okolí strojů se velice zpříjemní. Nejen, že se daný prostor ochladí, ale též se zvlhčí, což má kladný vliv na jejich dýchání.

Jaké jsou možnosti instalace vodních mlžičů?

Typů mlžících systémů je hned několik. Typickým způsobem, kterým se vodní mlha instaluje je pomocí vysokotlakých potrubních systémů, které jsou vyrobené z kvalitního plastu. Též lze ale vodní mlhu vést v nerezových trubičkách nebo v jejich kombinaci. Další variantou jsou větráky s rozprašovačem vody k chlazení průmyslových hal, které je možné přimontovat na zeď, strop nebo sloup. Tyto rozprašovače vodní mlhy jsou určeny především pro trvalé instalace. Jejich řízení a ovládání je řešeno jak skupinově, tak samostatně. K chlazení vzduchu vodou lze též využít mobilní systémy. Příkladem může být stojanový ventilátor s rozprašovačem vody, který je možné postavit vždy do části, kde je potřeba ochladit či zvlhčit vzduch. Přenosné ventilátory s vodní mlhou mohou být použity jako samostatné chladicí jednotky nebo v kombinaci s větráky s rozprašovači vody. Avšak k chlazení výrobních hal se doporučuje, z bezpečnostních důvodů, využívat větráky s vodní mlhou, které jsou instalované natrvalo. Ať už se jedná o jakýkoliv typ, tak se k mlžení využívají speciální mlžící trysky na vysokotlakou vodní mlhu. K výrobě vodní mlhy je též nezbytné vysokotlaké čerpadlo.

Kde a k čemu je možné rozprašovače vodní mlhy využít?

Stále je řeč, že hlavní poslání vodních mlžičů je ochlazování, což je nepochybně pravda, protože dokáží prostor ochladit v ideálních podmínkách až o 12 °C. Nejčastěji se proto vodní mlha využívá k adiabatickému chlazení výrobních či skladovacích hal, avšak rozprašovače vodní mlhy lze využít i ke zvlhčování prostředí. Zvlhčování vodní mlhou je typické především v živočišné a rostlinné výrobě, kde je potřeba udržovat stálou vlhkost. Tu je ale potřeba udržovat i například v papírenském, dřevozpracujícím či jiném průmyslu. Též pomocí vodní mlhy lze snižovat prašnost nebo eliminovat statickou elektřinu. Mimo zmíněné využití lze vodní mlžiče použít také k předchlazení klimatizačních jednotek, čímž se viditelně sníží jejich výkon, a tedy i provozní náklady. 

Více o předchlazení klimatizačních jednotek vodní mlhou si přečtěte v našem článku Chlazení vodní mlhou - zvýšení účinnosti chladicích a HVAC jednotek.


Zpět na výpis článků