Chlazení vodní mlhou - zvýšení účinnosti chladicích a HVAC jednotek

17.03.2020

Je paradoxem, že v letních horkých měsících, kdy nejvíce potřebujete chladicí a HVAC jednotky, jejich účinnost klesá, spotřeba energie stoupá a opotřebení zařízení díky větší provozní zátěži roste. Výkon chlazení v závislosti na teplotě nasávaného vzduchu může poklesnout až o 14 - 15% a spotřeba energie může stoupnout až 31%. Řešení? Předchlazení výměníku vodní mlhou.

Klíčovou fází chladicího cyklu je kondenzace kompresorem stlačených par chladiva v kondenzátoru. Kondenzátory jsou obvykle vybaveny lamelovými výměníky, přes něž nuceně prochází chladicí vzduch. Instalací mlžícího systému před vzduchem chlazené výměníky dosáhnete výrazně vyšší účinnosti chlazení, protože jemná vodní mlha svým odpařením sníží teplotu do kondenzátoru vstupujícího vzduchu. Redukcí teploty chladicího vzduchu o 6 °C díky vodní mlze zvýšíte účinnost chlazení až o 14%! Při poklesu teploty chladicího vzduchu o 12 °C dosáhnete lepší účinnosti dokonce až o 25 -30%. Důležitými parametry pro efektivitu adiabatického chlazení je kombinace okolní teploty a vlhkosti, tedy účinnost roste s výší okolní teploty nízkou relativní vlhkostí.

Výhody aplikace vodní mlhy v průmyslu:

- Snížení teploty chladicího vzduchu až o 12 °C

- Snížení spotřeby energie až o 30%

- Zvýšení účinnosti HVAC jednotek až o 30%

- Prodloužení životnosti celého systému

- Nízké pořizovací a provozní náklady

- Rychlá instalace