Jak a proč zazimovat vysokotlakou vodní mlhu? Je to nutné?

12.10.2023

Zazimování vysokotlaké vodní mlhy je důležitým procesem pro udržení optimálního provozu systému v další sezóně. V tomto článku se podíváme na to, co přesně je vysokotlaká vodní mlha, proč je důležité zazimování systémů vysokotlaké vodní mlhy a projdeme si postup zazimování jednotlivých komponentů k vodní mlze. 

Mlhová tryska
Mlhová tryska

Co je vysokotlaká vodní mlha?

Vysokotlaká vodní mlha je inovativní systém, který využívá vysokotlakou vodu k vytváření jemné mlhy s částicemi o velikosti menší než 15 mikrometrů. Tato jemná vodní mlha má vynikající schopnost rychle ochladit, zvýšit vlhkost prostředí či snížit prašnost. Vysokotlaké vodní mlhové systémy se často používají v průmyslových zařízeních, komerčních, obytných či rekreačních prostorech.

Proč je nutné zazimování systému vysokotlaké vodní mlhy

Zazimování vysokotlaké vodní mlhy je klíčové pro udržení provozuschopnosti systému v nadcházejících měsících, kdy je hlavní sezóna. Během zimy mohou nízké teploty a přítomnost vlhkosti způsobit škody na komponentech vysokotlaké vodní mlhy, což může vést k poruše či celkovému selhání systému. Proto je důležité provést důkladné zazimování, které minimalizuje riziko poškození a zajišťuje spolehlivý provoz systému v letních měsících.

Zazimování vysokotlaké vodní mlhy zahrnuje opatření, která chrání jednotlivé komponenty systému, jako jsou vysokotlaké potrubí, mlžící trysky, filtry a vysokotlaká čerpadla, před negativními vlivy zimních podmínek. Co je potřeba udělat a jak postupovat pro správné zazimování vodní mlhy?

Komponenty vysokotlaké vodní mlhy vyžadující zazimování

Zazimování vysokotlakého potrubí k vodní mlze

Potrubí vysokotlaké vodní mlhy je klíčovým prvkem systému, který přivádí vodu k mlžícím tryskám. Během zimních měsíců je důležité chránit potrubí před možným zamrznutím, které by mohlo vést k jeho poškození. Pro zazimování potrubí k vodní mlze je nutné provést důkladné odvodnění, aby bylo zajištěno, že v potrubí nezůstane žádná voda a nedojde tak k popraskání vysokotlakého potrubí či případně jeho komponent.

Zazimování vysokotlakých mlžících trysek

Mlhové trysky jsou stěžejní prvky vodní mlhy, které rozptylují vodu a vytvářejí jemnou mlhu nezbytnou pro účinné ochlazování prostředí, či zvyšování vlhkosti. Během zimních měsíců je důležité chránit tyto trysky před možným zamrznutím a poškozením. Zazimování vysokotlakých mlžících trysek zahrnuje demontování z rozvodu vodní mlhy, jejich údržbu důkladným vyčištěním a příprava na další sezónu.

Zazimování filtrů k vodní mlze

Filtry k vysokotlaké vodní mlze jsou důležitými komponenty, které zajišťují čistotu vody a ochraňují systém před drobnými mechanickými nečistotami. Během zimních měsíců je důležité provést zazimování filtrů k vodní mlze, aby se minimalizovalo riziko jejich zanešení během zimního období, kdy je vodní mlha odstavena. To zahrnuje důkladné vyčištění filtrů a jejich ochranu před možným zamrznutím a poškozením. Díky důkladnému zazimování filtrů se při odzimování a uvedení vodní mlhy do provozu následující sezónu do filtračních jednotek pouze vloží nové filtrační vložky.

Příprava vysokotlakých čerpadel na zimu

Před nástupem zimních měsíců je důležité provést přípravu i vysokotlakého čerpadla na vodní mlhu, aby bylo minimalizováno riziko jeho poškození a zajištěn spolehlivý provoz systému v další sezóně. To zahrnuje důkladné odvodnění a vyčištění systému, výměna oleje a ochrana čerpadla před nízkými teplotami a možným zamrznutím. Pokud je vysokotlaké čerpadlo ve venkovních prostorách, je vhodné jej odpojit od potrubí a přenést do technické místnosti či do jiných prostor, kde neklesne teplota pod bod mrazu. Čerpadlo je vhodné přikrýt, aby se do něj nedostávaly nečistoty.

Pokud jste majitelem systému vysokotlaké vodní mlhy, věnujte dostatečnou pozornost zazimování a pravidelné údržbě, abyste zajistili, že váš systém bude plně funkční i další sezóny. Zazimování si sice můžete udělat svépomocí, ale v tomto případě nemusí dojít ke správnému a dostatečnému výsledku. Proto doporučujeme obrátit se na specializovanou firmu, která zazimování provede s ohledem na všechny důležité úkony při zazimování. Správné zazimování je investicí do dlouhodobé spolehlivosti a účinnosti vašeho systému vysokotlaké vodní mlhy.