Zlepšete kvalitu skladování potravin pomocí technologie vodní mlhy

20.04.2023

V potravinářském průmyslu je uchování čerstvosti a kvality potravin klíčové pro spokojenost zákazníků. Dehydratace a ztráta hmotnosti jsou výzvami, se kterými se setkává ovoce, zelenina, ryby, maso a sýry. Naštěstí existuje inovativní řešení - mlžné systémy. Tyto systémy udržují optimální úroveň vlhkosti, snižují teploty a prodlužují čerstvost potravin. V tomto článku se podrobněji podíváme na princip fungování mlžících systémů a jejich výhody v potravinářském průmyslu. Budete překvapeni, jak jednoduchým způsobem lze zachovat čerstvost a kvalitu potravin díky těmto inovativním technologiím.

Optimální vlhkost pro uchování čerstvosti potravin

Svěžest ovoce a zeleniny, ryb, masa a sýrů je pro nás všechny důležitá. Věděli jste však, že vysoký obsah vody v těchto produktech způsobuje rychlou dehydrataci a ztrátu jejich kvality? Voda se z potravin odpařuje do okolního vzduchu, a pokud je rozdíl mezi obsahem vody v produktech a vlhkostí vzduchu příliš velký, dochází k nežádoucímu procesu dehydratace. To je důvod, proč je systém mlžení skvělým řešením pro udržení optimální úrovně vlhkosti a prodloužení čerstvosti potravin.

Systém mlžení - zachovejte čerstvost potravin

Mlhový systém je inovativní technologií, která stabilizuje vlhkost ve vzduchu na optimální hodnoty a zabraňuje dehydrataci potravin. Podle adiabatického principu také snižuje teplotu, což je výhodné zejména pro vystavené produkty na pultech. Jak tedy systém mlžení funguje?

Princip mlžícího systému

Mlžící systém pravidelně uvolňuje ultralehkou vodní mlhu přímo na skladované produkty v intervalech každých 10 až 15 minut. Díky jemné konzistenci vysokotlaké vodní mlhy se malé vodní kapky vypařují bez smáčení produktů, udržují vlhkost a chlad v místnosti. Vodní mlha snižuje dehydrataci a pomáhá udržovat hmotnost a kvalitu produktu.

Výhody mlžícího systému

Použití mlžicích systémů na ovoce, zeleninu, masné a rybí výrobky přináší mnoho výhod:

 • Zamezení dehydratace: Systém mlžení udržuje optimální úroveň vlhkosti, čímž minimalizuje dehydrataci potravin a zlepšuje jejich uchovatelnost.
 • Snížení úbytku hmotnosti: Díky stabilizaci vlhkosti se minimalizuje ztráta hmotnosti produktu, což je významné zejména u potravin s vysokým obsahem vody, jako jsou ovoce, zelenina a ryby.
 • Delší čerstvost: Udržování optimální úrovně vlhkosti pomáhá prodloužit čerstvost potravin. Systém mlžení zabraňuje vadnutí, scvrknutí a změně struktury potravin, což vede ke zvýšení jejich kvality a prodloužení jejich trvanlivosti.
 • Chladící efekt: Mlžný systém má také chladící účinek, který je vhodný zejména pro skladování citlivých potravin, jako je maso nebo ryby. Snížení teploty pomocí vodní mlhy přispívá k udržení správných podmínek a prevenci rychlého zhoršování produktů.
 • Usnadňuje proces zrání: Některé druhy ovoce a masa vyžadují kontrolované podmínky pro správný proces zrání. Mlžící systém umožňuje regulaci vlhkosti a teploty, což usnadňuje optimální zrání těchto potravin.
 • Omezuje šíření pachů: Pachy z potravin mohou být nepříjemné a mohou se šířit do okolních prostorů. Mlžný systém absorbuje pachy a omezuje jejich šíření, čímž přispívá k příjemnějšímu prostředí v prodejnách nebo chladírnách.

Místa aplikace systému mlžení

Mlžící systémy jsou využívány v různých oblastech, kde je potřeba udržovat optimální vlhkost potravin:

 1. Obchodní domy s potravinami: Ve velkých prodejnách potravin je důležité udržovat čerstvost ovoce, zeleniny a dalších produktů. Mlžící systémy se často instalují ve skladovacích prostorách a chladírnách, aby se minimalizovala dehydratace a prodloužila trvanlivost potravin.
 2. Řeznictví v supermarketech: Prodejny s čerstvým masem využívají mlžné systémy k udržování optimálních podmínek pro skladování a prezentaci masa. To pomáhá zachovat kvalitu a čerstvost produktů.
 3. Rybí trhy: Při prodeji ryb je klíčové udržovat jejich čerstvost a kvalitu. Mlžné systémy pomáhají snižovat dehydrataci rybích výrobků a omezovat šíření pachů.
 4. Ledničky a chladírny masa: V chladírnách a skladovacích zařízeních pro maso je důležité udržovat správnou vlhkost a teplotu. Rozprašovače vodní mlhy se v těchto prostorách používají k udržování optimálního mikroklimatu, které zabraňuje dehydrataci a zhoršování kvality masa.
 5. Velkoobchodní sklady ovoce a zeleniny: V oblastech skladování ovoce a zeleniny je důležité udržovat vhodné podmínky pro zachování čerstvosti a prodloužení trvanlivosti. Mlžné systémy se v těchto skladech instalují k regulaci vlhkosti a teploty, což přispívá k zachování kvality a atraktivnosti produktů.
 6. Potravinářský průmysl: Mlžící systémy nacházejí uplatnění také v potravinářském průmyslu, kde je důležité udržovat ideální podmínky pro skladování surovin a hotových výrobků. Tímto způsobem se minimalizuje ztráta kvality a prodlužuje se doba jejich použitelnosti.

Proč v potravinářském průmyslu využívat mlžící systém

Vzhledem k neustálému růstu zemědělské a živočišné produkce je správné skladování potravin klíčové. Skladování v chladu je nezbytnou součástí zpracování potravin, zejména mražených a chlazených výrobků. Udržování optimální relativní vlhkosti v chladírenských skladech je zásadní pro zajištění dlouhé životnosti potravinářských výrobků.

Mlžící systém umožňuje úplnou kontrolu nad úrovní vlhkosti v chladírenském skladu a přispívá k efektivnímu a ziskovému skladování. Díky němu lze minimalizovat ztráty způsobené dehydratací a zajistit optimální podmínky pro potraviny.

Způsob instalace mlžících systémů

Mlžící systém je možné instalovat různými způsoby. Avšak, aby mohl mlžný systém fungovat správně a aby pracoval na principu pravidelného rozprašování ultralehké vodní mlhy, je potřebné profesionální vysokotlaké čerpadlo na vodní mlhu. Čerpadlo dokáže vyvinout tlak až 70 Bar a s pomocí speciálních rozprašovacích trysek vytvoří jemnou mlhu, která nezanechá mokré stopy. Trysky jsou napojeny buď na vysokotlaké potrubí, které je vedeno od čerpadla až k místu, kde je vodní mlha vyžadována, nebo je možné využít ventilátor s vodní mlhou pro distribuci vodní mlhy do větší šířky. V potravinářském průmyslu je vyžadován důraz na kvalitu vody. Proto je vhodné pravidelně sledovat kvalitu vody, která je rozprašována. Ke zlepšení kvality vody pro mlžení lze k vodní mlze nainstalovat úpravu vody, která je distribuována na potraviny. Úprava vody též šetří i náklady na celkový provoz vodní mlhy.