Se systémem adiabatického chlazení ušetříte i vyřešíte několik dalších problémů

21.03.2022

Řešíte ve vaší výrobní nebo skladovací hale příliš vysoké teploty? Chlazení velkých prostor pomocí běžné klimatizace je samozřejmě možný, ale takové klimatizace jsou velmi nákladné na pořízení i na následný provoz. Efektivním a ekonomicky přijatelným způsobem, jak chladit velké prostory je vodní mlha. V letních měsících stále bývají vyšší teploty, a to může mít negativní dopad na výrobu, skladové zásoby i na zaměstnance. Proto je možné využít adiabatické chlazení, které nejen tyto problémy vyřeší.

Jak adiabatické chlazení funguje?

Adiabatické chlazení spočívá v přeměně tepla na teplo vázané při odpařování vody. Pomocí rozprašování mikronových částic vody do ovzduší se navyšuje vlhkost a odpařuje se tím teplota. Efekt adiabatického děje je běžný - v případě, že máte vlhkou pokožku, tak daleko více cítíte chlad, protože se voda z těla odpařuje a tím se zároveň ochlazuje. Jenže v případě adiabatického chlazení k žádnému kontaktu vody s tělem nedochází. Naopak, voda se musí v prostoru stačit rychle odpařit a v žádném případě nesmí dopadnout na povrch či na osobu. Mlžení bez dopadu na jakýkoliv povrch je zaručeno speciálními tryskami na vodní mlhu, které mají otvory 15 až 40 mikronů. Právě podle velikosti mikronů, lze mlhovací trysky použít na vnitřní či venkovní prostory. Proto, aby byla vytvořena jemná vodní mlha je nezbytné využít vysokotlaké čerpadlo, které vyvine tlak až 70 Barů.

Kde využít adiabatické chlazení?

Adiabatické chlazení je vhodné pro chlazení výrobních hal, průmyslových hal nebo skladových prostor. Velmi efektivní je v případě, že zaměstnanci stojí v prostředí, kde sálá teplo z výrobních strojů. V takovém případě je možné využít vodní mlžení, které daný prostor ochladí až o 12 °C. Nejen, že adiabatické chlazení ochlazuje prostory, ale též přispívá k proudění vzduchu a ke zvlhčování, což je pro člověka velmi příjemné a osvěžující. 

Může vzniknout otázka, že kvůli vodní mlze vznikne vysoká vlhkost. Není však nutné se obávat. Naopak, s vyšší vlhkostí se eliminuje statická elektřina a výboje u elektronických zařízení. To ocení i například zaměstnanci pracující u balících strojů, kde třením vzniká též statická elektřina. I tento problém může být pomocí vodní mlhy vyřešen. Vodní mlžiče je mimo jiné možné využít i pro snížení prašnosti v provozu. Využití rozprašovačů vodní mlhy je tedy kdekoli ve výrobních, průmyslových, skladovacích halách či jiných provozech, ale též i ve venkovních prostorech.

Jaké jsou náklady na pořízení vodní mlhy?

Cena adiabatického chlazení se především odvíjí od prostoru, kde se bude vodní mlha instalovat. To znamená, jak je daný prostor členitý, kolik sekcí se bude ochlazovat, jaká je rozloha plochy, která se bude mlžit, kolik se spotřebuje materiálu, což znamená, jak a kudy se povede potrubí. Avšak obecně lze říci, že prvotní náklady na vodní mlhu jsou okolo 50 000 Kč. 

Částka se skládá z vysokotlakého čerpadla, příslušenství k vodnímu mlžení - speciální mlžící trysky, vysokotlaké potrubí, které může být v levnější variantě z tvrdého plastu (nejčastější varianta) nebo v dražším provedení v nerezovém potrubí. Nerezové potrubí se většinou využívá v náročných podmínkách, kde je riziko, že by plastové potrubí mohlo prasknout nebo se jakkoliv provozem poškodit. Tím, že je každá instalace specifická, je tedy nutné také počítat s případnými prořezy na vodoinstalačním materiálu. K instalaci vysokotlaké vodní mlhy jsou potřeba také speciální fitinky (kolínka, spojky apod.), které se do nabídkové ceny promítnou. V praxi to znamená, že je nejprve navržena cenová nabídka, kde jsou započítané veškeré materiály a výsledná částka je až podle skutečnosti.

Jaké jsou náklady na údržbu vysokotlaké vodní mlhy?

Provozní náklady na adiabatické chlazení jsou zhruba 5 000 Kč, které se skládají z pravidelné výměny oleje (jednou za 3 měsíce nebo podle zátěže vysokotlakého čerpadla) a případné výměny speciálních trysek na vodní mlhu. Též je však nutná výměna filtrů ve filtračních jednotkách. K tomu, aby se snížily náklady na filtry, případný servis čerpadla či častou výměnu mlžících trysek, je vhodné změkčení vody. Existují úpravny vody pro průmyslové účely i menší domácí úpravny vody.

V rámci nákladů na provoz vodních mlžičů je nutné také počítat s náklady na využitou vodu. Spotřeba vody u vodní mlhy je přibližně 8 litrů za hodinu (záleží na mlžících cyklech). Spotřeba elektrické energie čerpadla je velmi nízká, podobná jako u běžných domácích spotřebičů. Ve srovnání s klasickou klimatizací jsou pořizovací náklady, náklady na provoz i náklady na údržbu vodních mlžičů znatelně nižší.

Pokud již klimatizační jednotku ve vašem provozu využíváte, je možné pomocí vodní mlhy snížit její výkon a tím i náklady na její provoz. Více o předchlazení klimatizačních jednotek vodní mlhou si přečtěte v našem článku.