Jaké jsou možnosti úpravy vody v domácím prostředí?

24.03.2023

Kvalita vody je pro lidský organismus velmi důležitá, a proto je důležité, abychom jí věnovali značnou pozornost. V některých případech může být kohoutková voda nedostatečně kvalitní pro běžné použití v domácnosti, a proto se může stát nutností provádět úpravu vody. Existuje několik způsobů, jak můžete vodu upravit, aby byla vhodná pro konzumaci a běžné použití v domácnosti.

Úprava vody pomocí filtrů pro kvalitní vodu v domácnosti
Úprava vody pomocí filtrů pro kvalitní vodu v domácnosti

Je důležité poznamenat, že voda hraje důležitou roli v našem životním prostředí a je nezbytná pro přežití všech živých organismů na Zemi. Voda se používá v zemědělství, průmyslu, energetice a mnoha dalších oblastech. Bohužel, znečištění vodních zdrojů může mít negativní dopad na životní prostředí i lidské zdraví. Proto je důležité chránit a zachovat čistotu vodních zdrojů.

Existuje mnoho způsobů, jak můžeme přispět k ochraně vodních zdrojů. Například můžeme minimalizovat používání nebezpečných chemikálií a pesticidů, které se dostávají do vodních toků. 

Možnosti úpravy vody v domácnostech

Postupem času se kvalita vody zhoršuje v důsledku klimatických změn, což má dopad na mnoho domácností. V poslední době je proto v některých oblastech nutné provádět úpravu vody, aby byla vhodná pro běžné použití v domácnostech. Úprava vody nabízí hned několik možností, tak aby byla voda nezávadná pro její konzumaci či běžné použití.

Jedním z nejběžnějších způsobů úpravy vody je filtrace. Filtry na vápenaté usazeniny mohou být účinné při odstraňování tvrdosti vody, zatímco filtry s aktivním uhlím jsou vhodné pro odstranění chlóru a organických látek. Další možností je reverzní osmóza, která odstraňuje nečistoty oddělením vody od nežádoucích látek přes membránu. Kromě toho můžete využít UV sterilizaci, která je k dispozici v různých velikostech a může být použita téměř kdekoli.

Výhody a nevýhody jednotlivých možností úpravy vody


1. Filtrace vody je jeden z nejčastějších způsobů úpravy vody pro domácí použití. Existují různé druhy filtrů, včetně filtrů na vápenaté usazeniny a filtry s aktivním uhlím. Zde jsou výhody a nevýhody těchto typů filtrů:

Výhody filtrace vody na vápenaté usazeniny:

 • Odstraňuje tvrdost vody, která může být škodlivá pro domácí spotřebiče, jako jsou varné konvice, myčky nádobí nebo pračky
 • Snadná instalace a údržba
 • Nižší náklady na provoz

Nevýhody filtrace vody na vápenaté usazeniny:

 • Neodstraňuje všechny typy nečistot, jako jsou chlor a organické látky
 • Musí být pravidelně vyměňovány filtrační média
 • Není vhodné pro vodu s vysokým obsahem železa

Výhody filtrace vody s aktivním uhlím:

 • Odstraňuje nečistoty, jako jsou chlor, organické látky a zápach
 • Snadná instalace a údržba
 • Vhodné pro vodu s vysokým obsahem železa

Nevýhody filtrace vody s aktivním uhlím:

 • Může být náchylné k růstu bakterií, pokud není pravidelně vyměňováno filtrační médium
 • Vyžaduje pravidelné vyměňování filtračních médií
 • Není vhodné pro vodu s vysokým obsahem minerálů

Je důležité vzít v úvahu kvalitu vody v dané oblasti (nejlépe podle profesionálního rozboru vody) a potřeby domácnosti při výběru nejvhodnějšího typu filtrace vody.


2. Reverzní osmóza je velmi účinný způsob úpravy vody, ale má také své výhody a nevýhody:

Výhody reverzní osmózy:

 • Odebírá škodlivé látky, jako jsou pesticidy, těžké kovy a soli, které se v běžné filtrační metodě neodstraní.
 • Může eliminovat více než 99 % kontaminantů, což vede k výrazně čistší vodě.
 • Má široké využití, jako například při výrobě nápojů nebo farmaceutických produktů.
 • Odbourává mikroorganismy a bakterie, čímž zlepšuje zdravotní bezpečnost vody.

Nevýhody reverzní osmózy:

 • Vyžaduje vysoký tlak, což může způsobit zvýšenou spotřebu energie.
 • Vyžaduje neustálé údržbu a výměnu filtračních membrán, což může být časově i finančně náročné.
 • Odebírá také některé užitečné látky, jako jsou minerály, které jsou pro lidské tělo důležité.
 • Výroba reverzní osmózy je nákladná, což se může odrazit na ceně zařízení pro úpravu vody.


3. UV sterilizace je další možností, jak lze upravit kvalitu vody. Zde jsou některé z výhod a nevýhod této metody:

Výhody UV sterilizace:

 • UV sterilizace je účinná při ničení virů, bakterií a dalších mikroorganismů v pitné vodě.
 • UV sterilizátory jsou relativně snadno dostupné a mají nižší provozní náklady než jiné typy úpravy vody.

Nevýhody UV sterilizace:

 • UV sterilizace není účinná při odstraňování nečistot jako jsou těžké kovy nebo chemikálie.
 • UV sterilizace nepůsobí na živé organismy, jako jsou například řasy, plísně nebo houby.

Je důležité si uvědomit, že účinnost UV sterilizace závisí na mnoha faktorech, jako jsou délka expozice UV záření, intenzita záření, jakost vody, tloušťka vrstvy bakterií a další. Proto je důležité zvolit správnou velikost UV sterilizátoru pro konkrétní aplikaci a pravidelně provádět údržbu zařízení.

Vyhledejte pomocnou ruku pro úpravu vody

Pokud máte problém s kvalitou vody a nechcete se pustit do úprav sami, můžete se obrátit na profesionály v oboru. Naše společnost se specializuje na poskytování služeb souvisejících s úpravou vody pro domácnosti a průmysl. Nabízíme širokou škálu technologií a zařízení pro úpravu vody a dokážeme přizpůsobit řešení konkrétním potřebám zákazníků. Poradíme vám s výběrem nejvhodnější metody úpravy vody, záleží totiž na konkrétních podmínkách a požadavcích.